Giới thiệu một số bản thảo bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc Khánh qua các năm

Đăng lúc: 13:48:25 02/09/2021

Chào mừng Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2021), mừng Tết Độc lập, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc xin giới thiệu những bài viết, bài nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh hàng năm, những lời huấn thị của Bác năm xưa vẫn còn nguyên giá trị để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ tự soi rọi, rèn giũa đạo đức cách mạng trong cuộc sống.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày Quốc khánh 2/9 trở thành ngày lễ vô cùng quan trọng của cả dân tộc Việt Nam. 

Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hằng năm, Người luôn có những bài viết, bài nói, lời kêu gọi vừa mang tính tổng kết thực tiễn, vừa có tính chất hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

 

 

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập

khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành dấu son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.

Nguồn: Internet

 

1. Bản thảo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 10 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Trong Lời kêu gọi, Người nêu rõ những thay đổi trên thế giới và trong nước, những thắng lợi vẻ vang, những khó khăn cũng như nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời gian tới. Mở đầu, Người viết: “Cách đây 10 năm, cũng ngày hôm nay và ở chỗ này, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tuyên bố thành lập. Sau những năm tháng thử thách oanh liệt, nhân dân ta lại vui vẻ chúc mừng 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày hôm nay là một ngày vẻ vang của nhân dân Việt Nam, cũng là ngày vui mừng chung của các dân tộc bị áp bức và của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình”. Và cuối cùng, Người khẳng định: “Chúng ta mạnh dạn tiến lên với lực lượng đoàn kết nhất trí của toàn dân, với lòng tin tưởng chắc chắn vào tương lai vẻ vang của Tổ quốc, với tinh thần tất thắng của một dân tộc anh hùng. Trong cuộc kháng chiến anh dũng 8, 9 năm qua, chúng ta đã thắng lợi, trong cuộc đấu tranh chính trị ngày nay, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

2Bản thảo Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cuộc mít tinh của nhân dân Thủ đô kỷ niệm 14 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9-1959.

Trong bài viết, Người khẳng định: “Hôm nay là một ngày vui sướng của chúng ta, cũng là một ngày vui sướng của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, của các nước bạn trong phong trào dân tộc giải phóng. Trong 14 năm qua, phe ta ngày càng mạnh. Kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng của nước ta ngày càng tiến bộ và sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Chúng ta quyết xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Chúng ta nhất định thắng lợi”.

3. Bản thảo Diễn văn bế mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Ngày Quốc khánh 2-9-1960. 

Trong Diễn văn bế mạc, Người nhấn mạnh: “Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Việt Nam ta có một ngày mừng Quốc khánh nghiêm trang và long trọng, tưng bừng và vui vẻ như ngày Quốc khánh hôm nay”. Cuối bài có đoạn: “Trong lúc chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ - Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng: Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam sẽ sum họp một nhà”.

4. Bản thảo bài viết Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn 15 tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội (Liên Xô, tháng 9-1960). 

Nội dung viết về những thành quả, sự đóng góp và niềm tự hào của cách mạng Việt Nam đối với con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân các nước thuộc địa anh em. Mở đầu Người viết: “Ngày 2 tháng 9, nhân dân chúng tôi sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Nhân dân chúng tôi rất tự hào là người đầu tiên trong nhân dân các nước thuộc địa đã đập tan ách thực dân tàn bạo và giành độc lập dân tộc, phá vỡ nền tảng của chủ nghĩa thực dân Pháp và mở ra con đường giải phóng cho nhân dân các nước thuộc địa anh em; Nhân dân chúng tôi lại càng tự hào hơn nữa vì là người đầu tiên trong nhân dân các nước mới được giải phóng trở thành thành viên của đại gia đình xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô là người anh cả quang vinh. Thực vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nước Đông Nam Á, một nhà nước thực sự dân chủ mà công nhân và nông dân đã xây dựng ở Việt Nam. Việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhân dân chúng tôi chống xâm lược Pháp và phong kiến Việt Nam”. Cuối bài viết, Người khẳng định: “Với niềm tin và sự thống nhất của dân tộc chúng tôi và với sự giúp đỡ hào hiệp của các nước anh em, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự thành công của chúng tôi”.

5. Bản thảo Thư gửi thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2-9-1965. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Bởi vậy, Người luôn đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc khách 2-9, Người viết Thư gửi thanh niên, biểu dương thanh niên cả nước đã hăng hái tham gia và có đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam; định hướng chí khí cách mạng cho thanh niên: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2021), mừng Tết Độc lập, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại những bài viết, bài nói của Bác Hồ nhân dịp Quốc khánh hàng năm, cùng suy ngẫm lại những lời dạy của Bác năm xưa để hiểu thêm những giá trị, tư tưởng của Người trong rèn giũa đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Đọc lại những câu nói, bài viết của Bác năm xưa cũng là cách để cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và phấn đấu thực hiện tốt lời Bác dạy. Trải qua 76 năm đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu ngoài chiến trường để hôm nay chúng ta được hưởng trọn vẹn nền hòa bình, độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành chân lý không gì thay đổi được. Muốn bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc thì đất nước ta phải giàu, dân tộc ta phải mạnh, mà muốn đất nước hùng cường thì cần lắm những cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, phẩm chất chính trị vững vàng, luôn gần dân để thấu hiểu và lãnh đạo nhân dân đưa con thuyền cách mạng của Đảng cập bến bờ vinh quang. Học tập và làm theo Bác, tự mỗi cán bộ, đảng viên chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, bệnh xa dân là mỗi chúng ta đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc và phát huy giá trị, ý nghĩa cao cả của nền độc lập dân tộc.

Ngọc Hoài tổng hợp

Tài liệu tham khảo:

Ảnh: Nguồn Internet

1. https://tapchitaichinh.vn/phong-su-anh/nhung-hinh-anh-lich-su-trong-ngay-quoc-khanh-29-143366.html

2. http://kkt.kontum.gov.vn/ngay-quoc-khanh-29-gia-tri-lich-su-y-nghia-thoi-dai-cua-ban-tuyen-ngon-doc-lap.p-1611.html

3. "Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945" của TS.Vũ Ngọc Am đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản

4. http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/976072/mot-so-bai-viet-tu-lieu-quy-cua-chu-tich-ho-chi-minh-nhan-dip-tet-doc-lap

123>Last ›
Nhân dân Việt Nam đời đời biết ơn và ghi nhớ công lao cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Người có công lớn sinh thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các thế hệ Việt Nam nguyện phấn đấu ... Xem thêm
Tháng 04/2021 - Phạm Thế Duyệt
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Đoàn công tác của Bộ Công an đến dâng hương và viếng khu tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trước vong linh của Cụ và Mộ của Cụ đoàn công tác kính cẩn nghiên mình và trân trọng. Cám ơn ... Xem thêm
Tháng 04/2021 - Thứ trưởng Bộ Công an - Lê Tấn Tới
Đoàn cán bộ Khuyến học các Tỉnh Miền Tây được đến dâng hương tưởng niệm Cụ Nguyễn Sinh Sắc - Người đã sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chúng con đời đời nhớ công ơn Cụ, cầu xin Cụ phù hộ cho ... Xem thêm
Tháng 09/2018 - Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam
CẢM XÚC CHIỀU THĂM CỤ Con về thăm Cụ chiều Cao Lãnh Bỗng nhớ làm sao đất Hòa An Quê người đất khách che chở Cụ Nay đã thành “làng” ở quanh lăng Cụ “về” với đất xa quê mẹ Cụ có điều gì vấn vương không? Hoàng Trù xưa: Có người con gái Sống nghề dệt vải ... Xem thêm
Tháng 03/2016 - Nguyễn Thị Thanh
TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Bạn đã đến thăm Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc bao nhiêu lần?

Một lần
Hai lần
Nhiều lần
Không nhớ


THỐNG KÊ TRUY CẬP
946269
Hôm nay: 243
Tuần này: 16421
Tháng này: 11952